در این جشنواره فیلم ها بصورت نمایش شهری اکران می گردد و به جای آوردن مردم به سالن های سینما این فیلم ها هستند که در سطح شهر از طرق مختلف و در فواصل نمایش داده میشوند و بحث های نقد و بررسی هم بطور خیابانی و آزاد با حضور کارشناسان و عوامل سازنده فیلم برگزار می گردد.