یکی از برنامه های جنبی جشنواره بومگردی و معرفی جاذبه های توریستی و فرهنگی شهر مشهد می باشد.