از روز بیست و پنجم لغایت بیست و نهم دیماه  1396  هر روز طبق برنامه زمانبندی شده آثار راه یافته به بخش مسابقه در سالن شهید اصغرزاده مجتمع امام رضا پارک ملت مشهد اکران می گردد.