این اولین دوره ی برگزاری جشنواره فیلم کوتاه آپادانا می باشد.

گاه‌شمار جشنواره:

تاریخ شروع ثبت‌نام در سایت:1396/7/1
تاریخ پایان ثبت‌نام در سایت:1396/10/10
آخرین‌مهلت دریافت آثار: 1396/10/10
اعلام فیلم‌های راه‌یافته به بخش مسابقه: 1396/10/20
زمان برگزاری جشنواره:دوشنبه 25 دیماه 1396 لغایت 29 دیماه 1396

توجه: تاریخ دریافت آثار به‌هیچ‌عنوان تمدید نخواهد شد.

نشانی برای ارسال آثار: مشهد - هاشمیه 10- پلاک 12
 

تلفن: 05138828452

سایت جشنواره : http://festivalapadana.ir

پست الکترونیکinfo@festivalapadana.ir