اهدا جوائز

اهدا جوائز


جوائز برگزیدگان جشنواره توسط ریاست محترم اداره امور سینمایی استان خراسان رضوی جناب آقای عباس خوش آهنگ و کارگردان هنرمند مطرح و موفق شهر مشهد جناب آقای اشکان ضیائی و بانوی هنرمند ، بازیگر سینما و تلوزیون سرکار خانم سحر نظامدوست اهدا گردید.

 

 


اخبار