نتایج داوری جشنواره

نتایج داوری جشنواره


هیات داوران پس از بررسی کلیه آثار در بخش فیلم اول جشنواره هیچ اثری را واجد دریافت جایزه اول  تشخیص نداد لیکن به بعض برگزیدگان جشنواره علاوه بر اهدا تندیس و لوح افتخار جایزه نقدی نیز اختصاص داد.در بخش کارگردانی دو اثر را واجد دریافت تندیس و لوح افتخار جشنواره انتخاب کردند.

نامزدهای برتر کارگردانی

آقای ارسطو مفاخری برای فیلم  خانه سفید

آقای سعید ولی زاده و داوود رحمانیان برای فیلم   سه سال و سه ماه و دو روز

 خانم درناز حاجی ها برای فیلم  مارلون

آقای سعید نجاتی برای فیلم   باران آهسته می بارد

نامزدهای دریافت تندیس و دیپلم افتخار بهترین کارگردان می باشند.

 تندیس جشنواره و لوح افتخار بهترین کارگردان تعلق می یابد به جناب آقای ارسطو مفاخری برای فیلم خانه سفید بخاطر خلق درامی حسی و تامل برانگیز با فضا سازی و قاب های باشکوه و ماندگار

 همچنین تندیس جشنواره و لوح افتخار بهترین کارگردان تعلق می یابد به آقایان سعید ولی زاده و داوود رحمانیان برای فیلم سه سال و سه ماه و دو روز  ،بخاطر هوشمندی و درایتی کم نظیر در خلق فضاهای تامل برانگیز و نگاه زیبایی شناسانه خاص و منحصر به فرد در به تصویر کشیدن واقعیتی تلخ و بغرنج .

 در بخش بهترین بازیگر نامزدها عبارتند:

آقای رضا نوری برای ایفای نقش در فیلم بادیه نشین

خانم سحر رضوانی برای ایفای نقش در فیلم بازی

بنجامین کمپبل برای ایفای نقش در فیلم مارلون

آقای محمد دلگشا برای ایفای نقش در فیلم بدون لک

خانم سپیدار تاری برای ایفای نقش در فیلم مرضیه

بر اساس رای هیات داوران دو بازیگر برای دریافت  تندیس و لوح افتخار بهترین بازیگر انتخاب شدند .

تندیس ولوح افتخار بهترین بازیگر تعلق می یابد به جناب آقای محمد دلگشا برای ایفای نقش اول در فیلم بدون لک بدلیل ارائه ای بازی روان ، تاثیر گذار و جان بخشی به نقش

همچنین تندیس جشنواره و لوح افتخار بهترین بازیگر تعلق می یابد به جناب آقای بنجامین کمپبل برای ایفای نقش در فیلم مارلون برای بازی حسی و بدون نقص که مطبوعیتی خاص به فیلم بخشیده است .

نامزدهای بخش فیلمنامه عبارتند از :

آقای علی توکلی زانیانی برای نگارش فیلمنامه فیلم تا  فردا

 آقای عباس عمرانی بیدی برای نگارش فیلمنامه فیلم مونالیزا

آقای آرش رواده برای نگارش فیلمنامه فیلم باران آهسته می بارد

آقای حسین پور ستار برای نگارش فیلمنامه فیلم زندگی با طعم بیسکویت

آقای محمد رضا خردمندان  برای نگارش فیلمنامه فیلم مسافر،

در بخش فیلمنامه نیزبر اساس رای هیات داوران دو نفر برای دریافت  تندیس و لوح افتخار بهترین فیلمنامه انتخاب شدند .تندیس و لوح افتخار بهترین فیلمنامه تعلق می یابد به

جناب آقای آرش رواده برای نگارش فیلمنامه فیلم باران آهسته می بارد

و همچنین تندیس جشنواره و لوح افتخار بهترین فیلمنامه تعلق می یابد به جناب آقای محمد رضا خردمندان برای نگارش فیلمنامه فیلم مسافر .

در بخش تدوین ، آقای مجتبی احسانی برای تدوین فیلم بدون لک، سرکوت نیکدل برای تدوین فیلم مایه ی حیات ،پویان شعله ور و فروغ عزیزی برای تدوین فیلم فراموشی ،عبدالرضا رحمانی نسب برای تدوین فیلم شفاخانه ،آقای امیر اطمینان برای تدوین فیلم باوانی،آقای الیاس عسکرپور برای فیلم قاب ، آقای محمد زارعی برای فیلم به کجا می رویم؟

بر اساس رای هیات داوران

در بخش برگزیدگان با موضوع آب

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار بهترین تدوین تعلق می یابد به جناب آقای سرکوت نیکدل برای تدوین فیلم مایه ی حیات

تندیس جشنواره و لوح افتخار تعلق می یابد به آقای محمد زارعی برای تدوین فیلم به کجا می رویم.

در بخش برگزیدگان با موضوع مشهد ۲۰۱۷ تندیس جشنواره و لوح افتخار تعلق می یابد به جناب آقای عبدالرضا رحمانیان برای تدوین فیلم شفاخانه

و در بخش آزاد

تندیس جشنواره و لوح افتخار تعلق می یابد به جناب  آقای الیاس عسکرپور برای تدوین فیلم قاب.

همچنین در بخش برگزیدگان با موضوع  آب،  بر اساس رای هیات داوران تندیس جشنواره و لوح افتخار بهترین کارگردانی فیلم انیمیشن  تعلق می یابد به آقای مسعود امامی برای فیلم توهم آمریکایی.

 

 


اخبار