اختتامیه

اختتامیه


دبیرخانه جشنواره ملی فیلم کوتاه آپادانا از کلیه همشریان و هم میهنان عزیز جهت حضور در اختتامیه این رویداد در روز دوشنبه 1396/11/02 دعوت بعمل می آورد.خصوصا هنرمندانی که آثارشان به بخش رقابت راه یافته حتما در آیین اختتامیه جشنواره حضور یابند .

 

 


اخبار