پوستر اختتامیه

پوستر اختتامیه


بنا بر اظهار ریاست محترم جشنواره جناب آقای اسرافیل شیرازی مراسم اختتامیه جشنواره ملی فیلم کوتاه آپادانا در دوشنبه دوم بهمن ماه از ساعت 17 لغایت 19 در پارک فن آوری و رسانه برگزار می گردد.حضور در این مراسم برای عموم آزاد است.

 

 


اخبار