افتتاحیه جشنواره در نشریات

افتتاحیه جشنواره در نشریات


مراسم افتتاحیه جشنواره ملی فیلم کوتاه آپادانا در پردیس سینمایی آرمیتاژ برگزار می گردد.عصر دوشنبه مورخ 1396/10/25 

مشهد:ابتدای بولوار هفت تیر، طبقه پنجم برج تجاری آرمیتاژ 

 

 


اخبار