فیلم های انتخابی بخش رقابتی

فیلم های انتخابی بخش رقابتی


دبیرخانه جشنواره ملی فیلم کوتاه آپادانا پس از بررسی بالغ بر 250 اثر ثبت شده و رسیده به جشنواره با در نظر گرفتن موضوعات اعلام شده از میان آثار دریافتی اقدام به انتخاب 30 اثر در بخش رقابتی جشنواره بشرح ذیل نمود.

1- توهم آمریکایی                                                          کارگردان                  سید مسعود امامی

2- سه سال و دوماه و دو روز                                         کارگردانان               داوود رحمانی - سعید ولی زاده

3- مامور                                                                         کارگردان                 سید رحمان محمدی

4- بادیه نشین                                                                 کارگردان                 عماد سلمانیان

5-مستند باوانی                                                              کارگردان                 سجاد احمد بیگی

6- مستند به کجا می رویم                                              کارگردان                 رضا مجلسی

7- بدون لک                                                                    کارگردانان               محمد صادق جهانی مقدم - محسن جهانی

8- Blows With the wind                                              کارگردان                 هژیر اسدی

9- مستند سازنده رود                                                     کارگردان                 سید هاشم مرتضویان

10- فراموشی                                                                 کارگردان                 فاطمه محمدی

11- پدر                                                                          کارگردان                 سید محمد رضا خردمندان -محمد لطفعلی

12- زندگی با طعم بیسکویت                                        کارگردان                 مریم امینی

13-مونالیزا                                                                    کارگردان                 عباس عمرانی بیدی

14- قابلمه                                                                                                    باشگاه فیلم سوره

15- باران آهسته می بارد                                               کارگردان                 سعید نجاتی

16- سربازها لک لک ها را دوست دارند                          کارگردان                 سعید نجاتی

17-هاوار مه لوجه گان                                                   کارگردان                 جمشید فرجوند فردا

18- مارلون                                                                    کارگردان                 درناز حاجی ها

19- مرضیه                                                                   کارگردان                  درناز حاجی ها

20-مستند مشق کویر                                                   کارگردان                  مجتبی احسانی

21- مستند مایه ی حیات                                               کارگردان                  سرکوت نیکدل

22- مستند شفاخانه                                                     کارگردان                   عبدالرضا رحمانی نسب

23-تا فردا                                                                     کارگردان                  علی توکلی زانیانی

24- قاب                                                                       کارگردان                   الیاس عسکر پور

25-بازی                                                                        کارگردان                   مهدی گلچین

26-خانه سفید                                                              کارگردان                    ارسطو مفاخری

27- بالانس                                                                  کارگردان                     برزان رستمی

28-مسافر                                                                   کارگردان                    محمد رضا خردمندان

29- درنگ                                                                    کارگردان                    سید محمد رضا خردمندان

30-مستند طلوع در زمستان                                        کارگردان                    محمود صادق پور

آثار پس از اخذ مجوز اکران از وزارتخانه محترم در برنامه اکران جشنواره قرار خواهند گرفت.

افتتاحیه جشنواره در روز بیست و پنجم دیماه ساعت 17 لغایت 19 با برنامه های متنوع برگزار می گردد.

اکران آثار از روز بیست و ششم هر روز طبق جدول زمانبندی در دو نوبت صبح و بعد از ظهرخواهد بود.

زمان و مکان دقیق اکران آثار متعاقبا ظرف هفته آتی از طریق سایت جشنواره ابلاغ می گردد.


 

 

 


اخبار