آثار بخش غیر رقابتی

آثار بخش غیر رقابتی


دبیرخانه جشنواره ملی فیلم کوتاه آپادانا پس از بررسی بالغ بر 250 اثر ثبت شده و رسیده به جشنواره با در نظر گرفتن اولویت وجه آرمانی و تعلیمی آثار ارزشی موجود اقدام به انتخاب ده اثر در بخش غیر رقابتی جشنواره بشرح ذیل نمود.

1- فیلم بازگشت به کارگردانی رضانوذری

2-چنگور به کارگردانی سید مسعود امامی

3- سوچی مشهد به کارگردانی محمد علی هاشم پور

4- مثبت سیزده به کارگردانی حسین حسنی مقدم

5- سجده بر باد به کارگردانی عباس عمرانی

6- تصفیه خانه شماره 4 مشهد روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مشهد

7- پسرم...!  به کارگردانی محمد مهدی خالقی

8- تیشه روزگار  به کارگردانی محمد فرج زاده

9- خون زمین  به کارگردانی محمد دستمالچیان

10-ماجرای دشت مغان به کارگردانی احسان کاریزی

آثار پس از اخذ مجوز اکران از وزارتخانه محترم در برنامه اکران جشنواره قرار خواهند گرفت.

افتتاحیه جشنواره در روز بیست و پنجم دیماه ساعت 17 لغایت 19 با برنامه های متنوع برگزار می گردد.

اکران آثار از روز بیست و ششم هر روز طبق جدول زمانبندی در دو نوبت صبح و بعد از ظهرخواهد بود.

زمان و مکان دقیق اکران آثار متعاقبا ظرف هفته آتی از طریق سایت جشنواره ابلاغ می گردد.


 

 

 


اخبار