ورکشاپ تخصصی بازیگری

ورکشاپ تخصصی بازیگری


آکادمی مارال با همکاری آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا برگزار می نماید. ورکشاپ تخصصی بازیگری با حضور هنرمندان سینما و تلوزیون ملی. امیدخیرخواه،جوانه دلشاد،مجیدشهریاری،سیاوش قاسمی

 

 


اخبار