دکتر شیلا قاسمی درکمیته داوری

دکتر شیلا قاسمی درکمیته داوری


دکتر شیلا قاسمی دندانپزشک و فیلمنامه نویس به کمیته داوری جشنواره ملی فیلم کوتاه آپادانا پیوست.

 

 


اخبار