جایزه یونسکو خانم ژاله علو

جایزه یونسکو خانم ژاله علو


سازمان جهانی یونسکو جایزه ویژه خود را به خانم ژاله علو بازیگر مطرح و با سابقه ی سینما و تلوزیون ایران اختصاص داد. با تبریکات صمیمانه به ایشان برایشان استمرار تندرستی و توفیقات روزافزون مسئلت داریم.

 

 


اخبار