اسماعیل قاسمی داور جشنواره

اسماعیل قاسمی داور جشنواره


گفتگوی اختصاصی نشریه نخست با اسماعیل قاسمی داور جشنواره سینمایی آپادانا اطلاعات تکمیلی را با مراجعه به پایگاه خبری نخست نیوز دریافت نمایید.

 

 


اخبار