گفتگوی فاطمه رحیم زاده داور جشنواره سینمایی آپادانا با نخست

گفتگوی فاطمه رحیم زاده داور جشنواره سینمایی آپادانا با نخست


فاطمه رحیم زاده ،داور جشنواره سینمایی آپادانا در گفتگو با نشریه نخست عنوان کرد، رقابت بازیگران در کنار هم زیباست. اخبار بیشتر ما را در پایگاه های خبری دنبال کنید.

 

 


اخبار