فراخوان جشنواره سینمایی آپادانا

فراخوان جشنواره سینمایی آپادانا


فراخوان جشنواره سینمایی آپادانا جشنواره سینمایی آپادانا رسما آغاز به کار کرد.کلیه ی هنرجدیان آموزشگاه سینمایی آپادانا میتوانند از اول آبان ۱۳۹۹ تا پایان بهمن ۱۳۹۹ آثار خود را به جشنواره ارسال نمایند.

 

 


اخبار