نشست خبری

نشست خبری


اولین نشست خبری جشنواره ملی فیلم کوتاه آپادانا با حضور اسرافیل شیرازی دبیر جشنواره و مهندس محمد زاده مدیریت محترم روابط عمومی آبفای مشهد، الهام براتی دبیر اجرایی  و طاهره فجر داوودی مدیر روابط عمومی جشنواره در محل دفتر روابط عمومی شرگت آب و فاضلاب مشهد برگزار شد در این نشست خبرنگارتن از خبرگزاری ها و رسانه های جمعی سوالاتی را در خصوص جشنواره و اهداف آن مطرح نمودند که شرح مبسوط این نشست در نشریات و سایت های خبری منعکس گردید.
 

 

 


اخبار