آغاز به کار جشنواره سینمایی آپادانا

آغاز به کار جشنواره سینمایی آپادانا


فراخوان جشنواره سینمایی آپادانا
دبیر جشنواره سینمایی آپادانا در گفتگو با پایگاه خبری نخست نیوز آغاز به کار این جشنواره را اول آبان 1399 اعلام کرد .این رویداد به میزبانی آموزشگاه سینمایی آپادانا در شهر مشهد برگزار میشود.

به گزارش پایگاه خبری نخست نیوز ، این جشنواره با هدف تشویق و تقویت هنرجویان فارغ التحصیل آموزشگاه سینمایی آپادانا به عنوان کنشگران فرهنگی هنری در مسیر فرهنگ سازی و مواجهه منطقی و صحیح با بحران کرونا از اول آبانماه لغایت 25 اسفندماه 1399 در مشهد برگزار می گردد .اسرافیل شیرازی این رویداد را فرصتی برای تولید و ارائه آثار هنرجویان موسسه که از سال 1385 تاکنون در آموزشگاه سینمایی آپادانا آموزش دیده اند و به عرصه های نور و تصویر و صدا ورود یافته اند توصیف نمود.

هنرجویان آموزشگاه سینمایی آپادانا  می توانند تا اول اسفند 1399 آثار خود را در قالب داستانی، مستند، تجربی و پویانمایی در دو بخش جنبی و مسابقه با مراجعه به آدرس festivalapadana.ir ثبت نام و رارسال نمایند.

 

 


اخبار