تسلیت به هموطنان

تسلیت به هموطنان


تمام جانم با او لرزید

دبیرخانه جشنواره ملی فیلم کوتاه آپادانا جان باختن عزیزان‌ هموطنمان  در غرب کشور را تسلیت عرض می کند.

 

 


اخبار