جوایز

- تندیس جشنواره و مبلغ 50.000.000 ریال به فیلم منتخب اول مشهد 2017
- تندیس جشنواره  به بهترین فیلم نامه
- تندیس جشنواره به بهترین کارگردانی

- تندیس جشنواره به بهترین بازیگر
- تندیس جشنواره به بهترین موسیقی فیلم
- تندیس جشنواره به بهترین  تدوین

هیئت‌داوران می‌تواند حداکثر دو دیپلم افتخار به هر ویژگی در فیلم کوتاه اهداء نماید.

جوایز ویژه هیات داوران به فیلم برگزیده در بخش صرفه جویی درمصرف آب

- تندیس جشنواره و مبلغ 50.000.000 ریال به فیلم منتخب اول در بخش آب
- تندیس جشنواره به بهترین فیلم نامه
- تندیس جشنواره به بهترین کارگردانی

- تندیس جشنواره به بهترین بازیگر
- تندیس جشنواره به بهترین موسیقی فیلم
- تندیس جشنواره به بهترین  تدوین

جوایز برگزیدگان هیات داوری جشنواره فیلم آپادانا در مراسم اختتامیه ی جشنواره اهدا خواهد شد.